تابلو پیام، البرز نت تبریز

سمند - سورن

تبریز - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۰۹۳۹xxx xxxx [نمایش کامل] ۰۹۳۹۴۴۱۹۴۶۴
نوع معامله تماس بگیرید
مدل ۱۳۹۱
سوخت بنزین
گیربکس ساده
وضعیت بدنه یک لکه رنگ
رنگ بدنه سفید
رنگ داخل اتومبیل مشخص نشده
نوع پلاک ملی
کارکرد ۱۳۰۰۰۰
قیمت توافقی

توضیحات

باسلام. ماشین فوق بدون رنگ فقط یک کف دست رنگ بعلت مالیدگی گلگیرعقب.لاستیک نو.تمام سرویس هاانجام شده.تخفیف بیمه ازابتدا وکامل.ماشین خونگی.فقط مصرف کننده لطفا. هدلایت. زنون.شیشه دودی