تابلو پیام، البرز نت تبریز

پژو - ۴۰۵ SLX

تبریز - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۰۹۱۰xxx xxxx [نمایش کامل] ۰۹۱۰۱۱۰۸۰۸۸
نوع معامله تماس بگیرید
مدل ۱۳۹۵
سوخت بنزین
گیربکس ساده
وضعیت بدنه یک لکه رنگ
رنگ بدنه مشخص نشده
رنگ داخل اتومبیل مشخص نشده
نوع پلاک ملی
کارکرد ۷۹۰۰۰
قیمت توافقی

توضیحات

مدل ۹۵ تکبرگ سند بیمه تا اواسط برج ۱۱ تخیف کامل،یک گلگیر عقب رنگ فنی بشرط،فقط مصرف کننده تماس بگیرد